+48 22 266 03 66 Zadzwoń do nas Skontaktuj się z nami

Powszechne choroby

Rośliny wewnętrzne są sporadycznie atakowane przez choroby.

Skutki infekcji mogą być różne - od kosmetycznego zniekształcenia do zagrażającego życiu stanu, który może rozprzestrzenić się na inne rośliny. Na szczęście występowanie chorób roślin jest rzadkie w większości w sytuacji ustanawiania architektury krajobrazu wewnątrz budynków.

Definicja choroby

O roślinie można powiedzieć, że jest chora, gdy występuje szkodliwe odchylenie od normalnego funkcjonowania procesów fizjologicznych. (wg. Federation of British Plant Pathologists, 1973). Definicja ta jest bardzo szeroka i obejmuje takie schorzenia, jak te spowodowane czynnikami środowiskowymi lub zaburzeniami odżywiania. Dla celów niniejszej ulotki informacyjnej, choroba odnosi się wyłącznie do stanów chorobowych spowodowanych przez patogeny infekujące rośliny.
 
Patogen definiuje się jako pasożyta, który wywołuje chorobę. Pasożyt jest definiowany jako organizm lub wirus żyjący w lub na innym żywym organizmie (żywicielu), od którego pobiera materiały potrzebne do wzrostu, nie dając w zamian żadnych korzyści. Zakażenie jest definiowane jako ustanowienie relacji pasożytniczej. Wszystkie ważne choroby infekujące rośliny wykorzystywane w ramach ustanawiania architektury krajobrazu wewnątrz budynków są zazwyczaj spowodowane zakażeniem przez grzyby, bakterie lub wirusy, chociaż można również powiedzieć, że inne organizmy mogą wywoływać choroby.

Rozpoznawanie chorób roślin

Choroby roślin można zidentyfikować poprzez badanie objawów wykazywanych przez roślinę. Wiele chorób ma jednak podobne objawy, mimo to zazwyczaj możliwe jest zawężenie możliwości do niewielkiej ich liczby. W celu potwierdzenia prawidłowego rozpoznania choroby konieczne może być wykonanie posiewów laboratoryjnych. W poniższej tabeli opisano niektóre z najczęstszych objawów chorób roślin.

Anthracnose

Antraknoza

Dosłownie oznacza "mały węgiel" i opisuje małe, czarne plamki występujące na liściach i pędach.

Przykład: Objawy antraknozy na Dieffenbachii.

Blight

Zaraza roślinna

Szybkie zabijanie liści, łodyg i kwiatów.


Przykład: Zaraza liści rośliny taro szkodnikiem Phytophthora (Colocasia esculenta)

Blotch

Plamistość

Duże, nieregularne w kształcie plamy i zacieki na liściach, pędach i łodygach.

Przykład: Plamy na liściach Syngonium podophyllum

Canker

Rak

Nekrotyczne, czasami zapadnięte, zmiany na łodydze lub gałęzi rośliny.

Przykład: Rak cytrusowy.

Chlorosis

Chloroza

Zażółcenie normalnie zielonej tkanki przez zniszczenie chlorofilu. Zwykle jest wynikiem zaburzeń żywieniowych lub środowiskowych, ale może być spowodowana przez niektóre wirusy.

Przykład: Chloroza liścia spowodowana niewystarczającym poziomem żelaza.

Dieback

Obumieranie

Stopniowe niszczenie pędów i gałęzi, począwszy od końcówek. Obumieranie może być spowodowane fizycznym uszkodzeniem, np. w wyniku przycinania, a czasami może być spowodowane przez kwaśne deszcze, zanieczyszczenie metalami ciężkimi lub importowane patogeny.

Przykład: Obumieranie Fompozy

Exudates

Wysięki

Płynna lub gumowata wydzielina ze zmiany, często z łodyg i ogonków liściowych.

Przykład: Zaraza Gliocladium na palmach często tworzy gumowaty wysięk.

Dieback

Żółć

Żółć liści występuje dość powszechnie na drzewach i krzewach. Żółć to tkanka roślinna, która powstała w wyniku żerowania lub innej działalności owadów lub roztoczy.

Przykład: Żółć na jabłuszku dębowym

Leaf spot

Plamistość liści

Samoograniczająca się zmiana na liściu. Może odnosić się do każdej z wielu grzybiczych, bakteryjnych lub wirusowych chorób roślin, które powodują powstawanie na liściach odbarwionych plam.

Przykład: Plamistość liści powodowana przez chorobę grzybową.

Mildew

Pleśń

Choroba grzybicza, w której grzybnia i zarodniki widoczne są w postaci białych lub szarych narośli na powierzchni tkanek roślinnych.

Przykład: Mączniak powodowany przez grzyba.

Rot

Gnicie

Zmiękczenie, odbarwienie i rozpad tkanek miękkich, często z towarzyszącym nieprzyjemnym zapachem.

Przykład: Miękka zgnilizna na Dracenie wonnej powodowana przez bakterie..

Skontaktuj się z nami

* Pole wymagane

Kolejne informacje

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem i porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów.

Aby poznać nasze najnowsze oferty i informacje, odwiedź naszą stronę na Facebooku.

Dowiedz się o korzyściach płynących ze współpracy z Ambius